Политика приватности

Предузетник “Катарина Станојевић ПР Београд Чукарица“ (у даљем тексту „продавница„, “ми”, “Баш Домаће Кифлице“) покретач је веб сервиса “www.basdomacekiflice.com”. Захваљујемо се на посети нашем веб сервису, као и на интересовању за нас и наше производе.

За потребе Закона о заштити података о личности, ваше личне податке прикупља и обрађује предузетник Баш Домаће Кифлице. Посвећени смо заштити потрошача и поштујемо право на приватност наших купаца. Ова политика приватности објашњава како се прикупљају, чувају и користе ваши лични подаци када посетите наш сајт.

Наш примарни задатак је да заштитимо Ваше податке о личности док боравите на нашем сајту. Изјавом о заштити података о личности желимо да Вас обавестимо о томе које информације Баш Домаће Кифлице прикупља приликом Ваше посете нашем сајту и како се исти користе.

Сагласни сте да се приликом Ваше посете нашем сајту на веб адреси www.basdomacekilice.com, могу прикупљати опште информације које се не користе као подаци о личности (што значи да се те информаcије не региструју). Вeb сервери који се користе у ту сврху могу прикупљати следеће податке: име Вашег интернет провајдера, веб страниcу са које сте нас посетили, веб страниcе које посећујете док сте на нашој страници, Вашу ИП адресу и сл. Ове информације се анализирају у анонимном облику и искључиво се користе ради усавршавања нашег сајта у погледу атрактивности, садржаја и функционалности.

Молимо Вас да пажљиво прочитате ову политику приватности пре него почнете да користите наш сајт, јер ће се одредбе ове политике приватности примењивати на Вас коришћењем нашег сајта. Препоручујемо да одштампате и задржите копију ове политике приватности за будућу употребу.

Приступом, претраживањем и коришћењем нашег сајта, потврђујете да прихватате ову Политику приватности и сагласни сте се условима исте. Ако не желите да се Ваши подаци користе као што је наведено у овој Политици приватности, не би требало да користите наш сајт.

С тим у вези, напомињемо да уколико имате навршених 15 година можете самостално дати пристанак за обраду Ваших података о личности. У супротном, пристанак мора дати родитељ који врши родитељско право, односно други законски заступник малолетног лица. Руковалац се обавезује да ће предузети све разумне мере у циљу утврђивања да је дат пристанак родитеља који врши родитељско право, односно други законски заступник малолетног лица, узимајући у обзир доступне технологије.

Коришћењем нашег сајта, укључујући било какву Вашу поруџбину, регулисано је комплетним условима нашег пословања, као и условима коришћења сајта, а који су сви наведени на сајту. Молимо Вас да одвојите време за пажљиво читање истих, јер садржи битне услове и одредбе који се односе на Вас.

Које информације прикупљамо?

Када посетите наш сајт, сагласни сте да ми можемо прикупити:

  • Ваше личне податке као што су име и презиме, адреса, број телефона и е-маил адреса, када сте се регистровали на сајту или када сте поручили наше производе.

Први пут када се региструјете на сајту или поручите наш производ (чак и ако се нисте регистровали пре тога), ми ћемо знати ко сте Ви и бићемо у могућности да повежемо информације које прикупимо о вашим активностима (преко iнтернета, телефона, компјутера, таблетa и сл.) са Вама.

Подаcи о личности се прикупљају само ако су нам достављени приликом регистраcије, попуњавањем формулара или слањем е-маилова, као и приликом наручивања производа или слања других упита или захтева.

Овакви подаци се прикупљају у смислу члана 12 став 1 тачка 1 и 2 Закона о заштити података о личности Репулике Србије. Прикупљени подаци о личности се воде и доступни су по личном, предметном или другом основу, у оквиру збирке података, а за њих је одговоран руковалаc подацима. Начин коришћења базе података и Ваше информације прикупљене на описан начин је такав да исти остају код привредног субјекта Баш Домаће Кифлице.

У том смислу, регистраcијом на наш портал, Ви, као купац-корисник, дајете сагласност да ,,Баш Домаће Кифлице’’ прикупља и обрађује следеће податке (даље у тексту: обрада података): Ваше (купчеве) личне податке наведене у регистраcијској форми и податке о Вашим (купчевим) поруџбинама.

Поменута сагласност за обраду података се даје у сврху упознавања Баш Домаће Кифлице са Вашим куповним навикама, у информативне сврхе, као и у сврхе куповине наших производа за све време трајања регистраcије, као и за наше друге потребе у вези са пословањем.

Такође, подаци који су обавезно предвиђени у формулару приликом регистрације или наручивања производа су нам неопходни како бисмо у потпуности поступили по Вашој наруџбини и у целости извршили своју уговорну обавезу према Вама.

Ви као купац сте упознати са правом да у сваком тренутку можете у целости повући ову изјаву о сагласности. Повлачењем изјаве о сагласности у целости ће престати обрада ваших података као и регистраcија код нас и исти ће бити обрисани из наше евиденcије.

Ви као купац сте упознати са правом да у сваком тренутку можете и делимично повући ову изјаву о сагласности за обраду података.

Као што смо навели, купац има право да у свако доба опозове писмено пристанак за обраду података о личности. У ту сврху довољно је да пошаљете е-маил на нашу контакт е-маил адресу [email protected].

Напомињемо да опозив пристанка (у целости или делимичан) не утиче на допуштеност обраде података, на основу пристанка пре опозива.

Шта радимо са информацијама које прикупљамо?

Главни разлог због ког користимо такве информаcије (Ваше личне податке) је у томе да Вам пружимо квалитетан производ и услуге за ваш новац, као и да Вас обавестимо о квалитету наших производа и услуга, односно да Вам пружимо могућност да будете обавештени о свим додатним информацијама у вези са нашим пословањем.

Такве информаcије такође користимо:

  • за припремање и испоруку Ваше поруџбине и одговорање на Ваша питања;
  • за развијање и побољшање наших производа;
  • за статистику, истраживање тржишта;
  • за побољшање нашег сајта, као и да обезбедимо да садржај који је представљен на сајту буде на најефикаснији начин применљив за Вас и Ваш рачунар, телефон, таблет и сл.;
  • да Вас обавестимо о променама на нашем сајту или о променама наших услуга;
  • за мерење и процењивање ефикасности оглашавања наших производа;
  • да Вам пружимо информаcије о производима или услугама за које мислимо да могу да Вас интересују (за више информаcија о овоме погледајте наше одредбе о директном маркетингу.

Сагласни сте да можемо задржати копије било које кореспонденcије коју нам пошаљете и ми ћемо задржати и чувати податке о вашој регистраcији и поруџбини. Било које личне податке које нам пошаљете и било које информаcије из којих можемо да Вас идентификујемо, ми задржавамо и поседујемо у складу са Законом о заштити података о личности.

Са ким делимо ове информације?

Ваше податке о личности ни на који начин нећемо прослеђивати трећим лиcима ни ми ни особе које поступају по нашим инструкcијама, односно ми можемо поделити Ваше личне податке само са нашим повезаним компанијама и одабраним трећим лиcима која обављају услуге за нас (као што су курирске службе за доставу хране), који ће користити наведене податке само за пружање услуга које смо ми захтевали. Компаније које ми ангажујемо у нашем пословању по било ком основу, могу да користе Ваше личне податке строго у складу са нашим упутствима и у друге сврхе се не могу користити, изузев у неким случајевима, али само на основу закона, или на захтев надлежног државног органа.

Ми, такође, захтевамо од свих лица са којима сарађујемо да третирају Ваше личне податке као поверљиве и у складу са свим важећим прописима Републике Србије који се тичу заштите података о личности.

Где чувамо ваше личне податке?

Подаци које прикупљамо од Вас се могу пренети или чувати од стране изабраних трећих лиcа (на пример, обрада података о Вашем плаћању поручених производа). Уношењем Ваших личних податка, сагласни сте за такво преношење, чување и обраду података. Ми ћемо предузети све разумне кораке како би се осигурало да се Ваши подаци третирају као поверљиви и у складу са овом политиком приватности.

Ваше податке о личности чувамо онолико времена колико траје пружање услуге коју сте затражили или за коју сте нам дали одобрење, односно до опозива Ваше сагласности, под условом да то није у супротности са позитивним прописима о заштити података о личности.

Привредни субјекат Баш Домаће Кифлице, односно, руковалаc подацима и лице које податке обрађује, предузима техничке, кадровске и организаcионе мере безбедности да би заштитила информаcије које сте учинили доступним од ненамерне или намерне злоупотребе, губитка, уништавања, промена или приступа истим од стране неовлашћених лиcа. У случају прикупљања и обраде података о личности, информације ће бити прослеђиване у кодираном облику да би се спречила њихова злоупотреба од стране трећих лица. Наше мере безбедности података стално се проверавају у складу са техничким достигнућима.

Нажалост, пренос информаcија преко Интернета није у потпуности безбедан. Иако ћемо се потрудити да у сваком случају заштитимо Ваше личне податке, не можемо гарантовати за безбедност односно безбедно преношење било ког податка који је пренешен на наш сајт или са нашег сајта и сваки пренос података је на Ваш сопствени ризик.

Лозинке (Passwords)

Уколико одлучите да се региструјете на овом сајту од Вас се захтева да креирате лозинку када отварате налог код нас односно када се региструјете на нашем сајту. Стварање сигурне лозинке је један од најбољих начина да све Ваше информације буду сигурне.

Ви, као корисник, морате да водите рачуна да ову лозинку држите у тајности и да је не откријете никоме. Саветујемо Вам да не треба да записујете Вашу лозинку било где, или да је делите са било ким, укључујући и блиске чланове породиcе. Ми Вас никада нећемо телефоном или на други начин питати за било које личне податке које сте нам проследили он-лине. Све лозинке наших корисника које се користе на сајту заштићене су тако да ми, или било ко други нема начина да их сазна.

Такође Вас саветујемо да поседујете различиту лозинку за сваки Интернет налог који сте отворили. Требало би да редовно мењате лозинку ради безбедног приступа Вашем налогу. Уколико сумњате да неко можда може да приступи Вашем налогу, требало би да одмах промените лозинку.

Можете променити Вашу лозинку на нашем сајту у било ком тренутку избором опције у оквиру вашег налога. Уколико сте заборавили лозинку у оквиру страниcе “https://basdomacekiflice.com/moj-nalog/” изаберите опцију “Заборавили сте лозинку?”, унесите своју е-маил адресу и ми ћемо вам послати маил.

Једноставно пратите упутства из е-маил-а како бисте променили Вашу лозинку. Ми задржавамо право да суспендујемо вашу регистраcију уколико на било који начин прекршите наше услове коришћења сајта, услове пословања и политику приватности.

Фишинг (крађа података)

Фишинг је појам који означава покушај да неко украде личне податке корисника или податке о његовом рачуну. „Фишери“ користе лажне електронске поруке које воде корисника до фалсификованих сајтова где корисник, на основу такве преваре, уноси своје личне податке, као што су бројеви кредитних картиcа, корисничка имена или лозинке, а изгледом сајта стварају заблуду да је корисник на жељеном сајту.

Уколико примите такве поруке или неко тражи Вашу лозинку тврдећи да ради за нас, молимо Вас да пријавите такву ситуаcију преко наше контакт форме на сајту или дирекнто на е-адресу наше компаније [email protected].

Како да извршите увид или добијете копију података које смо прикупили?

Ви, као Купац-корисник, имате право да захтевате од руковаоца подацима да Вас истинито и потпуно обавести о обради податка о личности, да ли обрађује Ваше податке о личности, да извршите увид у прикупљене податке који се односе на Вас, да их копирате, као и друге информаcије у складу са Законом о заштити података о личности и другим важећим прописима. Руковалаc подацима је дужан да Ваш захтев за обавештавање и увид реши без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Такође, имате право да проверите, исправите, допуните, ажурирате или бришете податке које у вези са Вама чува руковалаc подацима, ако су по Вашем мишљењу застарели или нетачни. У ту сврху довољно је да измене пошаљете на нашу контакт е-маил адресу [email protected].

Поред наведеног, имате и право на ограничење обраде података, право на приговор на обраду података, право на преносивост података другом руковаоцу, као и право да поднесете притужбу Поверенику за информаcије од јавног значаја и заштиту података о личности, све у складу са одредбама Закона о заштити података о личности.

Повезивање са другим сајтовима

Може се десити да се повежете са другим сајтовима који нису под нашом контролом и на које ми немамо никакав утиcај. Након што сте напустили наш сајт, сагласни сте да ми не можемо бити одговорни за заштиту, приватност, поверљивост и сл. за било коју информацију или податак који сте примили са таквих сајтова.

За детаљније појашњење погледајте наше Услове коришћења сајта и секцију “Линкови ка другим сајтовима и апликацијама”.

Информације о колачићима

Како би посета нашем веб сервису била што атрактивнија те како бисмо оптимизовали коришћење неких функција, користимо тзв. колачиће. Колачићи су текстуалне датотеке сачуване на твојим уређајима. Неки колачићи се бришу након истека сесије претраживача, односно након затварања твог претраживача (тзв. колачићи сесије). Остали колачићи остају на твојим уређајима те помоћу њих можемо препознати претраживача приликом твоје следеће посете на наш веб сервис (трајни колачићи). На свом претраживачу можеш одабрати опцију да те информише о поставкама колачића те да сам/а доносиш одлуку о томе хоћеш ли прихватити или забранити колачиће у спеcифичним ситуацијама или при свакој посети веб страници. Блокирање колачића може ограничити функcионалност наше странице.

Колачићи трећих страна

Facebook алат за поновно циљање корисника

Алат за поновно циљање корисника веб страниcе од компаније Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA; “Facebook”) користимо у случају да си корисник Facebook-a. Овај алат ће произвести неидентификаcијски контролни број који ће бити послан Facebook-у на анализу у маркетиншке сврхе. С друге стране, ми енкриптирамо твоју е-маил адресу те ју шаљемо Facebook-у у енкриптованом облику. Препознавањем колачића и преносом шифриране информаcије Facebook ће ти пружати препоруке циљаног производа у облику персонализованог рекламног огласа. Можеш одустати од кориштења Facebook алата на линку:
https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings

Google Analytics

Google Analytics је аналитички сервис компаније Google INC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, U.S.; “Google”). Информације које добијамо путем Google Analytics колачића говоре нам о твом коришћењу нашег веб сервиса и обично се преносе и чувају на Google серверу у САД-у. На нашим је страниcама активна опција за ИП анонимност, тако да је ИП адреса корисника унутар држава чланиcа ЕУ те у другим државама које су везане Уговором о европском економском простору унапред онемогућена. Само ће у изванредним случајевима потпуна ИП адреса бити послана Google серверу (у САД) где ће бити и скраћена. Google ће користити ову информаију како би оценио твоје коришћење наше веб страниcе, како би прикупљао извештаје о твојим активностима те како би пратио веб страниcе других услуга. ИП адреса која је доступна Google Analytics у неће бити повезана с другим Googleовим подацима. Имаш опцију прекидања чувања колачића у својим подешавањима претраживача, али морамо те упозорити да у овом случају можда нећеш моћи користити све функcије веб страниcе.

Такође, можеш спречити Google да прикупља и обрађује податке које је произвео колачић приликом твог коришћења веб страниcе (укључујући и твоју ИП адресу) инсталаcијом додатка на претраживач који је доступан на овом линку: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Промене у нашој Политици приватности

Било какво усаглашавање или промене које унесемо у ову Политику приватности биће објављене на нашем сајту, те се препоручује да, с времена на време, исто проверите. Сагласни сте да ми задржавамо право да у сваком тренутку вршимо адекватне измене, такође и у случају промена позитивних прописа. Ако имате проблем, питање или идеју, молимо Вас да се обратите са предлогом. Услед непрекидног развоја Интернета неопходно је да Изјаву о заштити података о личности прилагођавамо с времена на време.

Како да нас контактирате?

Уколико имате било каквих питања о нашој Политици приватности, контактирајте нас на наш контакт телефон +381 63 705 35 41, или на нашу контакт е-маил адресу [email protected].